Coronavirus: voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Volg volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op besmetting te beperken:

  1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.

  2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

  3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

  4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.

  5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.

  6. Vermijd nauw contact met zieke personen.

  7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

  8. Verlucht en poets regelmatig de lokalen.

Affiche en tips

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel

Websites