Coronavirus

  • Bereid volgend schooljaar voor op de verschillende pandemieniveaus met behulp van de pandemiescenario's en de veiligheidsdraaiboeken.  De veiligheidsdraaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's. 

    • Hou als je je schooljaar voorbereidt en vooral als je je lessenroosters opstelt rekening met alle pandemieniveaus.

    • Betrek vooraf je personeel, school-, ouder- en leerlingenraad.

    • Neem contact op met je pedagogische begeleidingsdienst om je te ondersteunen bij je denkproces rond essentiële doelen, afstandsonderwijs, evaluaties, in kaart brengen van de beginsituatie van leerlingen …

  • Scholen starten op 1 september in fase geel, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen. De Veiligheidsraad beslist over welke fase van kracht is.
  • Vragen over de maatregelen beantwoordt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zo snel mogelijk via deze website.
  • Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en informeert de scholen via:
Uitgangspunten, pandemiescenario's en veiligheidsdraaiboeken

In de pandemiescenario's vind je de maatregelen per pandemiefase.  De veiligheidsdraaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's en verduidelijkt verplichtingen – maar legt er geen extra op – en geeft bijkomende adviezen die een lokale risicoanalyse kunnen ondersteunen.

  Uitgangspunten en pandemiescenario Veiligheidsdraaiboeken: leeswijzers bij de pandemiescenaro's
Basisonderwijs: gewoon en buitengewoon Uitgangspunten en pandemiescenario
Secundair onderwijs: gewoon en buitengewoon Uitgangspunten en pandemiescenario
Annex Internaten bij basis- en secundair onderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario 
Annex Onderwijs aan zieke kinderen bij basis- en secundair onderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario
Annex Leerlingenvervoer buitengewoon basis- en secundair onderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario
CLB

Uitgangspunten en pandemiescenario

Volwassenenonderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario 
Deeltijds kunstonderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario