Coronavirus

  • De lessen op school kunnen herstarten als dat op een voldoende veilige en haalbare manier kan. Een draaiboek helpt je bij de heropstart van de lessen. Lees meer over wie wanneer en hoe start.
  • Vragen over de maatregelen beantwoordt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zo snel mogelijk. De antwoorden op de vragen vullen we aan op deze website.
  • Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en informeert de scholen via: