Criteria voor opname in het overzicht van onderwijssites

Voor opname in het overzicht van onderwijssites hanteert het ministerie onder meer de volgende algemene criteria:

  • Over/voor onderwijs 
  • Actueel 
  • Niet-commercieel  
  • Geen sites over specifieke scholen of leervakken
  • Geen duidelijk in de tijd beperkte sites, zoals voor campagnes
  • Geen plaatsgebonden sites, zoals voor een of enkele gemeente(n), provincie(s)
  • Voorrang voor sites van organisaties die structureel samenwerken met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Zie ook de gebruiksvoorwaarden van Onderwijs.Vlaanderen.be