Opleidingen buiten het volwassenenonderwijs

Volg een opleiding aan een academie

Kind, jongere of volwassene? In je vrije tijd kan je naar een academie gaan om er kunstonderwijs te volgen. Je leert er kunstvormen beoefenen, individueel of in groep: een orkest, een dans- of een toneelgroep. Dat deeltijds kunstonderwijs is ook een degelijke voorbereiding op het hoger kunstonderwijs: conservatorium, kleinkunst-, theater-, dansopleiding …

Studeer aan een hogeschool of universiteit

Ook als volwassene ben je welkom aan de hogeschool of universiteit. Starten in het hoger onderwijs, kosten, studietoelagen en werken, studietraject, evaluatie en diploma.

Kies nog een andere opleiding

Opleidingsmogelijkheden voor volwassenen buiten het onderwijs.