Hoger beroepsonderwijs (hbo5)

Wat is hbo5?

“De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) zijn deel van het hoger onderwijs. Ze bereiden je voor op een beroep, en ook op doorstroom naar professionele bacheloropleidingen. Het niveau van de hbo5-opleidingen situeert zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleiding.

De '5' in de naam 'hbo5' verwijst naar het 5de niveau van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Hbo5 volg je in een centrum voor volwassenenonderwijs.  Er is 1 uitzondering: de opleiding hbo5 Verpleegkunde volg je in een school voor voltijds secundair onderwijs. Het centrum voor volwassenenonderwijs en de school voor voltijds secundair onderwijs organiseren de hbo5-opleidingen samen met een hogeschool.

Je kan een diploma behalen in een van de volgende studiegebieden:

 • Biotechniek
 • Gezondheidszorg
 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Industriële wetenschappen en technologie
 • Sociaal-agogisch werk

Vanaf het academiejaar 2019-2020 worden de hbo5-opleidingen hervormd. Je volgt ze dan aan een hogeschool. We noemen ze dan graduaatsopleidingen.

Naar boven

Hbo5 Verpleegkunde


Toelatingsvoorwaarden


Voorkennis

Om toegelaten te worden tot hbo5 Verpleegkunde moet je voldaan hebben aan de leerplicht (18 jaar of ouder zijn voor 31 december van het schooljaar waarin je je inschrijft).

Daarnaast moet je een van de volgende studiebewijzen bezitten:

 • Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs
 • Een diploma van secundair onderwijs
 • Een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden
 • Een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • Een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • Een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • Een diploma van bachelor of master
 • Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met een van de bovenstaande studiebewijzen is erkend

Wie geen van die studiebewijzen behaald heeft, moet slagen voor een toelatingsproef om zich te mogen inschrijven. Contacteer de instelling waar je de opleiding wil volgen, om die mogelijkheid te bespreken.

Inschrijven

Je schrijft je in een school voor voltijds secundair onderwijs in.

De scholen waar je een opleiding hbo5 Verpleegkunde kan volgen, bepalen zelf hoe je moet inschrijven, tot wanneer je kan inschrijven en wat je moet meebrengen. Concrete informatie vind je op de website van de school waar je wil studeren.

De inschrijving in het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde is gratis.

Diploma

 Als je geslaagd bent voor alle modules van het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde, ontvang je het diploma van gegradueerde.

Naar boven

Andere hbo5-opleidingen


Toelatingsvoorwaarden


Voorkennis

Je kan je inschrijven als je aan de deeltijdse leerplicht voldaan hebt en over een van de volgende studiebewijzen beschikt:

 • Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs dat minstens 3 jaar behaald is
 • Een diploma van het secundair onderwijs
 • Een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minstens 900 lestijden
 • Een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs of van het hoger beroepsonderwijs van minstens 900 lestijden
 • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • Een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • Een diploma van bachelor of master
 • Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's

Wie geen van die studiebewijzen behaald heeft, moet slagen voor een toelatingsproef om zich te mogen inschrijven. Contacteer de instelling waar je de opleiding wil volgen, om die mogelijkheid te bespreken.

Leeftijd

 • 18 jaar
 • Als de opleiding start tussen 1 september en 31 december, moet je ten laatste op 31 december 18 jaar zijn.

Nationaliteit of wettig verblijf

 • Als je 18 jaar of ouder bent, moet je de Belgische nationaliteit bezitten of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België.
 • Als je geen rijksregisternummer hebt, moet je een document van wettig verblijf voorleggen.
  De documenten die daarvoor in aanmerking komen, vind je in het
  vademecum wettig verblijf.

Inschrijven

Je schrijft je in een centrum voor volwassenenonderwijs in.

De centra waar je een opleiding hbo5 kan volgen, bepalen zelf hoe je moet inschrijven, tot wanneer je kan inschrijven en wat je moet meebrengen. Concrete informatie vind je op de website van het centrum waar je wil studeren.

Je betaalt 1,50 euro per lestijd. Als je het financieel moeilijk hebt, kan je een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen. Naast het inschrijvingsgeld mag een centrum ook kosten aanrekenen voor cursusmateriaal.

Certificaat of diploma

 • Als je slaagt in een opleiding van minder dan 900 lestijden, behaal je een certificaat.
 • Een opleiding van meer dan 900 lestijden leidt tot een diploma van gegradueerde, uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs en een hogeschool of door een school voor secundair onderwijs en een hogeschool.

Een diploma van gegradueerde is geen bachelordiploma
 

Het hoger beroepsonderwijs situeert zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor. Het diploma van gegradueerde is niet gelijkwaardig aan een  professioneel bachelordiploma. Je kan geen bachelordiploma behalen via het volwassenenonderwijs.

Naar boven

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Website

Regelgeving en formulieren