Studeren in het volwassenenonderwijs: wat kost het?

Inschrijvingsgeld centra voor basiseducatie

In de centra voor basiseducatie (CBE) betaal je 1,5 euro per lestijd. Cursisten die nog geen diploma secundair onderwijs behaalden, betalen geen inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld is begrensd en bedraagt maximum 300 euro per semester per opleiding.

Een cursist die zich binnen een periode van 6 schooljaren 3 keer voor dezelfde inschrijvingsmodule inschreef, moet bij een volgende inschrijving voor dezelfde module in dezelfde periode meer inschrijvingsgeld betalen. Bereken het inschrijvingsgeld door het aantal lestijden te vermenigvuldigen:

 • Met 3 euro als de cursist geen volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet
 • Met 1,5 euro als de cursist een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet

Het hogere inschrijvingstarief geldt niet voor een inschrijving in een open module.

Naar boven

Inschrijvingsgeld centra voor volwassenenonderwijs

In de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) betaal je 1,50 euro per lestijd.

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan betaal je geen inschrijvingsgeld als je je inschrijft voor een van de volgende opleidingen:

 • Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren
 • Een opleiding in het studiegebied aanvullende algemene vorming
 • Een opleiding in het studiegebied algemene vorming

Voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting betaal je geen inschrijvingsgeld.

Voor de opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) betaal je een verminderd inschrijvingstarief van 0,60 euro per lestijd.

Enkel de in het opleidingsprofiel of de goedgekeurde lessentabel voorziene lestijden tellen mee om het inschrijvingsgeld te bepalen.

Het inschrijvingsgeld is begrensd en bedraagt maximum 300 euro per semester per opleiding.

Een cursist die zich binnen een periode van 6 schooljaren 3 keer voor dezelfde inschrijvingsmodule inschreef, moet bij een volgende inschrijving voor dezelfde module in dezelfde periode meer inschrijvingsgeld betalen. Bereken het inschrijvingsgeld door het aantal lestijden te vermenigvuldigen:

 • Met 3 euro als de cursist geen volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet
 • Met 1,5 euro als de cursist een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet

Het hogere inschrijvingstarief geldt niet voor een inschrijving in een open module.

Vrijstelling van inschrijvingsgeld

Wie krijgt vrijstelling?

Sommige cursisten worden geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld:

 • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor personen die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
 • Cursisten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn, betalen 0,30 euro per lestijd. De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking.

Vrijstelling inschrijvingsgeld aanvragen

Bij jouw inschrijving kan het centrum via tariefsuggestie controleren of je in aanmerking komt voor een vrijstelling of een verminderd inschrijvingstarief. Voor sommige vrijstellingen moet je het attest nog meenemen naar je inschrijving. Raadpleeg het overzicht van de attesten waarmee je de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld kunt aanvragen.

Terugbetaling van inschrijvingsgeld bij uitschrijving?

Als je met een opleiding stopt, kan je aan het centrum vragen om (een deel van) je inschrijvingsgeld terug te betalen. Het centrum is niet verplicht dat te doen. Een centrum heeft de autonome bevoegdheid om daarover te beslissen. De beslissing zal onder meer afhangen van de reden waarom je stopt. Stoppen door overmacht is wat anders dan stoppen omdat je geen interesse meer hebt in de opleiding.

Elk centrum bepaalt zijn eigen beleid over terugbetaling. Dat beleid staat opgenomen in het centrumreglement.

Naar boven

Cursusmateriaal

Naast het inschrijvingsgeld mag een centrum kosten voor cursusmateriaal aanrekenen.

Als cursusmateriaal gelden alle benodigdheden die door het centrum worden opgegeven als noodzakelijk voor het volgen van de opleiding.

Bij je inschrijving zal het centrum een realistische inschatting van de kosten voor cursusmateriaal maken. De kostprijs moet op het inschrijvingsformulier vermeld worden.

Naar boven

Inschrijvingsgeld betalen met opleidingscheques

Als werknemer in de private of publieke sector kan je (een deel van) het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs en mogelijk de door het centrum aangerekende cursuskosten betalen met opleidingscheques. Opleidingscheques vraag je aan bij de VDAB.

De opleiding die je volgt moet geregistreerd staan in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.

Je kan jaarlijks opleidingscheques bij de VDAB aanvragen ter waarde van 250 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft daarvan, dus maximaal 125 euro.

In bepaalde gevallen kan je een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro aanvragen:

 • Je hebt geen diploma hoger onderwijs en je volgt een opleiding die leidt naar een bachelordiploma
 • Je hebt geen diploma secundair onderwijs en je volgt 1 van de volgende opleidingen:
  • Een opleiding basisgeletterdheid of rekenvaardigheid of ICT-vaardigheden
  • Een opleiding Nederlands voor anderstaligen
  • Een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4
  • Een knelpuntopleiding

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Website