Studiebewijs volwassenenonderwijs verloren?

Ben je je getuigschrift, diploma of certificaat uit het volwassenenonderwijs verloren? Contacteer dan het centrum waar je het studiebewijs behaald hebt.

Het studiebewijs werd uitgereikt voor 1 september 1999

Het centrum stelt een vervangend attest op, dat samen met het proces-verbaal van de examens aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt voorgelegd. Na visering stuurt het ministerie het attest terug naar het CVO, dat het dan aan jou kan bezorgen.

Het studiebewijs werd uitgereikt na 1 september 1999

Het centrum stelt zelf een attest op en bezorgt je dat rechtstreeks.