Cursistenadministratie

Toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden voor cursisten in je centrum voor volwassenenonderwijs of basiseducatie.

Wettig verblijf: wat is het? Wat moet je doen bij de inschrijving van een cursist? Welke documenten mag je aanvaarden als bewijsstuk voor het wettig verblijf?

Betaald educatief verlof: wat is het, en wat zijn je taken als directie of administratie in het volwassenenonderwijs?

Soorten studiebewijzen in het volwassenenonderwijs, richtlijnen voor het opstellen, procedure voor verloren studiebewijzen

Centra voor volwassenenonderwijs en voor basiseducatie moeten 5 soorten documenten van hun cursisten voor langere tijd bewaren. Een overzicht.