Cursus- en cursistenregistratie

Terminologie in DAVINCI

In DAVINCI wordt een terminologie gehanteerd die soms verschilt van de tot nu toe geldende terminologie. Hier vind je een korte uitleg bij de gebruikte termen.

Registratierapport

Het registratierapport is een weergave van de gegevens die het centrum via de centrumsoftware geregistreerd heeft in DAVINCI. Hier vind je uitleg bij de velden in het registratierapport.

Gedetailleerd registratierapport

Het gedetailleerd registratierapport is een weergave van de financieringsgegevens per cursist zoals geregistreerd door de centrumsoftware in DAVINCI.

Financieringsrapport

Het financieringsrapport geeft de financieringsstatus per Ingerichte Modulevariant in DAVINCI weer.