De lerarenopleiding op bachelorniveau

Word leraar via een bacheloropleiding.
Klik op een opleiding voor meer informatie.

Educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs

Voor wie?

Je wil lesgeven in het kleuteronderwijs.      

Doel?

 • Je studeert af als leerkracht kleuteronderwijs.
 • Met het diploma kan je aan de slag in alle klassen van het kleuteronderwijs.

Duur van de opleiding?

 • 180 studiepunten, waarvan je altijd 45 studiepunten aan praktijk besteedt.  
 • Vrijstellingen vraag je aan bij de hogeschool. 

Niveau?

Bacheloropleiding: niveau 6 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur 

Inhoudelijke opties?  

De opleiding bereidt voor op de verschillende aspecten van het kleuteronderwijs, inclusief lichamelijke opvoeding.

Waar?

Hogescholen organiseren de opleiding. Vind een hogeschool.

Naar boven

Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs

Voor wie?

Je wil lesgeven in het lager onderwijs.          

Doel?

 • Je studeert af als leerkracht lager onderwijs.
 • Met het diploma kan je aan de slag in alle klassen en leergebieden van het lager onderwijs.

Duur van de opleiding?   

 • 180 studiepunten, waarvan je altijd 45 studiepunten aan praktijk besteedt.   
 • Vrijstellingen vraag je aan bij de hogeschool. 

Niveau?

Bacheloropleiding: niveau 6 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur 

Inhoudelijke opties? 

De opleiding bereidt voor op de verschillende aspecten van het lager onderwijs. Alle leerjaren en alle leergebieden zoals bijvoorbeeld Nederlands, rekenen, lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie en muzikale opvoeding komen aan bod.

Waar?

Hogescholen organiseren de opleiding. Vind een hogeschool.

Naar boven

Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs

Voor wie?

Je wil lesgeven in één of meerdere vakken in de eerste, de tweede graad en/of de derde graad bso van het secundair onderwijs.

Doel?

 • Je studeert af als leraar in twee onderwijsvakken.
 • Met dit diploma kan een school, afhankelijk van je vakkeuze, je aanstellen als leraar in de eerste graad,de tweede graad aso, tso, kso, bso en/of de derde graad bso van het secundair onderwijs.
 • Je kan met je diploma ook terecht in bepaalde opleidingen van het volwassenenonderwijs.

Duur van de opleiding?

 • 180 studiepunten, waarvan je altijd 45 studiepunten aan praktijk besteedt.
 • Vrijstellingen vraag je aan bij de hogeschool. 

Niveau?

Bacheloropleiding: niveau 6 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur 

Inhoudelijke opties?

Kies 2 onderwijsvakken:

Aardrijkskunde, bedrijfsorganisatie; bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, biologie, biotechnieken, bouw, chemie, Duits, economie, elektriciteit, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, gezondheidsopvoeding, haartooi, hout, informatica, islamitische godsdienst, katholieke godsdienst, Latijn, lichamelijke opvoeding, mechanica, mode, muzikale opvoeding, natuurwetenschappen, Nederlands, Nederlands - niet thuistaal, niet-confessionele zedenleer, plastische opvoeding, project algemene vakken, project kunstvakken, protestants-evangelische godsdienst, techniek, wiskunde

 • Niet alle hogescholen bieden alle vakken aan.
 • De hogeschool kan bepaalde combinaties aanraden of ontraden om organisatorische redenen.
 • Je hebt een diploma van licentiaat of ingenieur, behaald vóór het academiejaar 2004-2005, en je wil lesgeven in je vak.

Waar?

Hogescholen organiseren de opleiding. Vind een hogeschool.

Naar boven

Verkorte educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs

Voor wie?

 • Je hebt een professionele of academische bachelordiploma en je wil lesgeven in je vak.
 • Je hebt een diploma van licentiaat of ingenieur, behaald vóór het academiejaar 2004-2005, en je wil lesgeven in je vak.

Doel?

Je studeert af als leraar in de materie van je bachelordiploma. Je kan, afhankelijk van je vakinhoud, aan de slag in het secundair onderwijs, het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

Duur van de opleiding?

 • 60 studiepunten, waarvan je altijd 30 studiepunten aan praktijk besteedt.
 • Vrijstellingen vraag je aan bij hogeschool. 

Niveau?

Bacheloropleiding: niveau 6 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur 

Inhoudelijke opties?

Afhankelijk van je bachelordiploma kan de hogeschool je een cluster van vakdidactieken voorstellen. Dit verandert niets aan je bevoegdheid.

Waar?

Hogescholen organiseren de opleiding. Vind een hogeschool.

Naar boven

Verkorte educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs: bijkomende vakbevoegdheid

Voor wie?

Je hebt een diploma van leraar met een bachelor- of master diploma en je wil je vakbevoegdheid uitbreiden.

Doel?

 • Je kan een extra onderwijsvak geven.
 • Met dit diploma kan een school, afhankelijk van je vakkeuze, je aanstellen als leraar in de eerste graad, de tweede graad aso, tso, kso en/of de derde graad bso van het secundair onderwijs.
 • Je kan met je diploma ook terecht in bepaalde opleidingen van het volwassenenonderwijs.

Duur van de opleiding?

De hogeschool bepaalt de duur.

Niveau?

Bacheloropleiding: niveau 6 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur 

Inhoudelijke opties?

Kies één onderwijsvak:

Aardrijkskunde, bedrijfsorganisatie; bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, biologie, biotechnieken, bouw, chemie, Duits, economie, elektriciteit, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, gezondheidsopvoeding, haartooi, hout, informatica, islamitische godsdienst, katholieke godsdienst, Latijn, lichamelijke opvoeding, mechanica, mode, muzikale opvoeding, natuurwetenschappen, Nederlands, Nederlands - niet thuistaal, niet-confessionele zedenleer, plastische opvoeding, project algemene vakken, project kunstvakken, protestants-evangelische godsdienst, techniek, wiskunde

 • Niet alle hogescholen bieden alle vakken aan.

Waar?

Hogescholen organiseren de opleiding. Vind een hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's