Decretenbundel 2014

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) - 12.03.2014

Naar boven

Decreet betreffende het onderwijs XXIV - 23.04.2014

Naar boven

Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (codex hoger onderwijs) - 4.12.2013

Naar boven

Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school - 26.03.2014

Naar boven

Extra informatie