Decretenbundel 2018

Decreet betreffende het onderwijs XXVIII

 Naar boven

Decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

 Naar boven

Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten

 Naar boven

Decreet betreffende leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

 Naar boven

Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase

 Naar boven

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

 Naar boven

Decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0

Naar boven 

Extra informatie