Stelsel van leren en werken

Twee systemen, vanaf 15 of 16 jaar

Je kan starten in het stelsel van leren en werken vanaf 16 jaar. Of al vanaf 15 als je de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig hebt doorlopen, geslaagd of niet.

Je voldoet dan aan de deeltijdse leerplicht (meer informatie: Leerplicht tot 18 jaar).

Er zijn twee systemen:

 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
 • Leertijd

Je kan met het stelsel beroepsgerichte certificaten en studiebewijzen behalen, of je diploma secundair onderwijs.

Er loopt een hervorming van het stelsel van leren en werken tot een systeem van duaal leren.

Naar boven

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)

In het dbso krijg je 2 dagen per week les in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Dat is het gedeelte leren.

Het gedeelte werkplekleren hangt af van het resultaat van een screening door je CDO. De mogelijkheden:

 • Aanloopfase: voor wie bereid is om te werken, maar daar nog verder attitudes en vaardigheden voor moet ontwikkelen
   
 • Echte arbeidservaring met een van de contracten:
   
  • Overeenkomst alternerende opleiding
  • Deeltijdse arbeidsovereenkomst

Welke overeenkomst je voor de arbeidservaring gebruikt, hangt af van de specifieke situatie.
Meer info over overeenkomst alternerende opleiding en deeltijdse arbeidsovereenkomst: Vlaanderen.be - Overeenkomsten werkplekleren

Je kan naar het dbso tot het einde van het schooljaar waarin je 25 jaar wordt.

Inschrijven

Ben je 16 (of 15) en wil je naar het dbso?

 • Neem contact op met een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO).
 • Dat CDO screent jou dan op je arbeidsrijpheid, interesses, motivatie en eerder verworven competenties.
 • Op basis van die screening kan je een van de mogelijke leer- en werktrajecten volgen.

Naar boven

Leertijd

Je kan je als leerjongere inschrijven in de leertijd.

Je volgt dan les op een Syntra-campus. Dat is een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen.

Je kan (net als in het dbso) tewerkgesteld zijn met een overeenkomst alternerende opleiding, of met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Meer informatie: VDAB - leertijd

 

Naar boven

Hervorming naar duaal leren

In duaal leren combineer je leren in een onderneming met leren bij een aanbieder van duaal leren: een school voor voltijds secundair onderwijs, een centrum voor deeltijds onderwijs, een Syntra-campus of een school voor buitengewoon secundair onderwijs - opleidingsvorm 3 of 4.

Wil je graag duaal leren?

 • Je klassenraad adviseert of je er klaar voor bent.
 • Op school helpt een trajectbegeleider je om een werkplek te vinden.
 • Na een intakegesprek sluiten jij, je school en het bedrijf waar je duaal gaat leren een overeenkomst.

Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting.

Ben je geslaagd voor de opleiding, dan ontvang je een diploma of getuigschrift van de studierichting.

Meer info: Duaal leren

 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites