Deeltijds leren en deeltijds werken

Vanaf 15 of 16 jaar

Deeltijds leren en werken kan vanaf 16 jaar, of zelfs vanaf 15 voor wie de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig heeft doorlopen (geslaagd of niet).

Via leren en werken kan je beroepsgerichte certificaten en studiebewijzen behalen en zelfs een diploma secundair onderwijs.

Er bestaan 3 systemen:

  • Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
  • Leertijd
  • Deeltijdse vorming

Naar boven

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)

In het deeltijds beroepssecundair onderwijs krijg je 2 dagen per week les in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Dat is het gedeelte leren.

Het gedeelte werkplekleren hangt af van het resultaat van een screening. Dat kan zijn:

  • Echte arbeidservaring (met diverse mogelijke contracten)
  • Brugproject: voor wie bereid is om te werken, maar ook nog attitudes en vaardigheden verder moet ontwikkelen
  • Voortraject: een specifieke opleidings- en begeleidingsmodule voor jongeren met ontoereikende attitudes en vaardigheden
  • Persoonlijk ontwikkelingstraject (POT): voor kwetsbare jongeren in problematische situaties (lees verder op deze pagina)

Als je pas op 18 jaar of ouder voor het eerst kiest voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs, kan je alleen een traject volgen met echte arbeidservaring.

Het dbso wordt geleidelijk omgevormd van een lineair naar een modulair systeem.

Een lineair systeem werkt met leerjaren, in het modulair stelsel zijn leertrajecten opgedeeld in modules. Een afgelijnd geheel van modules vormt een opleiding.

De meeste opleidingen(lineair of modulair) duren 2 schooljaren, maar er zijn ook opleidingen van 1 of 3 schooljaren.

Naar boven

Leertijd

Je kan je als leerjongere inschrijven in de leertijd. Je volgt dan les op een Syntra-campus. Dat is een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen.

Meer informatie: Leertijd

Naar boven

Deeltijdse vorming

Zeer kwetsbare jongeren in problematische situaties kunnen een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) volgen in een centrum voor deeltijdse vorming (CDV ). In een POT kan zowel het les- als het arbeidsgedeelte vervangen worden. Je kan er op eigen tempo werken aan een aantal vaardigheden.

Er bestaan 3 verschillende trajecten: een persoonlijk ontwikkelingstraject van 13 uur, van 15 uur en van 28 uur.

Om de 2 maanden vindt een evaluatie van het traject plaats. Je begeleiders van het CDV,  je trajectbegeleider van het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) beslissen samen of je terug kan naar een voortraject, een brugproject of naar een echte werkplek.

Inschrijven

Om een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) te volgen, moet je inschrijven in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Het CDO zal je na de screening verwijzen naar een centrum voor deeltijdse vorming (CDV) waar het mee samenwerkt.

Heb je interesse voor een persoonlijk ontwikkelingstraject? Bespreek dat met het CLB of met een trajectbegeleider van het CDO.

Je kan ook zelf contact opnemen met een CDV. In dat geval zal het CDV je screenen. Je moet je dan achteraf nog inschrijven in een CDO.

Naar boven

Duaal leren

In duaal leren combineer je les volgen bij een aanbieder van duaal leren met werken bij een werkgever.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites