Diploma en studiebewijzen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Er zijn veel verschillende studiebewijzen in het dbso, zeker nu steeds meer deeltijdse opleidingen modulair opgebouwd zijn: opgedeeld in kennis- en vaardigheidspakketjes. De klassenraad beslist, aan de hand van je studieresultaten, of je een studiebewijs behaalt of niet.

Attest, deelcertificaat, certificaat

 • Attest van verworven competenties: als je een opleiding of een module volgde, maar niet slaagde
 • Deelcertificaat: als je geslaagd bent voor een module van een modulaire opleiding
 • Certificaat: als je geslaagd bent voor een opleiding (modulair of niet-modulair)

Naar boven

Getuigschrift tweede graad secundair onderwijs

Voorwaarden:

 • Je hebt minstens 2 schooljaren (de 1ste graad telt niet mee) in het secundair onderwijs of in de leertijd doorgebracht.
 • Je hebt minstens 1 certificaat behaald.
 • Je hebt in voldoende mate de doelstellingen van de algemene vorming in het leerplan bereikt.

Naar boven

Studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad secundair onderwijs

Voorwaarden:

 • Je hebt minstens 4 schooljaren (de 1ste graad telt niet mee) in het secundair onderwijs of in de leertijd doorgebracht.
 • Je  hebt minstens 1 certificaat behaald.
 • Je hebt in voldoende mate de doelstellingen van de algemene vorming in het leerplan bereikt.

Naar boven

Diploma secundair onderwijs

Voorwaarden:

 • Je hebt minstens 5 schooljaren (de 1ste graad telt niet mee) in het secundair onderwijs of in de leertijd doorgebracht.
 • Je behaalde  een getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs.
 • Je hebt minstens 1 certificaat behaald.
 • Je hebt in voldoende mate de doelstellingen van de algemene vorming in het leerplan bereikt.

Naar boven

Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

Dit getuigschrift is een vereiste als je wil starten als zelfstandige.

Voorwaarden:

 • Na de 1ste graad heb je minstens 4 schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd doorgebracht.
 • Je hebt voldaan aan de voorwaarden van de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's