Diploma of ander studiebewijs van het secundair onderwijs verloren?

Studiebewijzen behaald tot en met het schooljaar 1993 - 1994

Gehomologeerde getuigschriften en diploma's

Tot en met het schooljaar 1993-1994 werden volgende studiebewijzen uit het voltijds gewoon secundair onderwijs voorgelegd aan de homologatiecommissie: 

 • Studiebewijs van het 3de jaar aso (schooljaar 1964-1965 t.e.m. 1990-1991)
 • Studiebewijs van het 6de jaar aso (schooljaar 1964-1965 t.e.m. 1993-1994)
 • Studiebewijs van het 3de jaar tso (schooljaar 1964-1965 t.e.m. 1990-1991)
 • Studiebewijs van het 6de jaar tso (schooljaar 1964-1965 t.e.m. 1993-1994)
 • Studiebewijs van het 3de jaar kso (schooljaar 1964-1965 t.e.m. 1990-1991)
 • Studiebewijs van het 6de jaar kso (schooljaar 1964-1965 t.e.m. 1993-1994)
 • Studiebewijs van het 4de jaar bso (schooljaar 1984-1985 t.e.m. 1990-1991)
 • Studiebewijs van het 7de jaar bso (schooljaar 1987-1988 t.e.m. 1993-1994)
 • Bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs

Wil je een vervangend attest van een van de hierboven opgesomde studiebewijzen? Vraag het aan met het formulier: Aanvraagformulier vervangend attest.

Opgelet: het gaat hier dus niet over studiebewijzen uit het buitengewoon, deeltijds, avond- en volwassenenonderwijs.

Niet-gehomologeerde studiebewijzen

Niet-gehomologeerde studiebewijzen zijn onder meer: studieattesten, studiegetuigschriften, kwalificatiegetuigschriften, brevetten en het aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer.

Ben je een van die studiebewijzen kwijt, dan kan je een vervangend attest opvragen bij de school waar je het behaald hebt

Scholen moeten hun archieven 30 jaar bewaren. Sinds september 2019 moeten scholen de documenten 50 jaar bewaren. De archieven van gesloten scholen worden altijd overgedragen naar een andere school of het schoolbestuur.

Bestaat je school niet meer? Vraag welke school de archieven van jouw school beheert met het formulier: Aanvraagformulier archief school

Naar boven

Studiebewijzen behaald na het schooljaar 1993 - 1994

Heb je een diploma of getuigschrift verloren dat na het schooljaar 1993-1994 uitgereikt is? Dan moet je de school contacteren.

Bestaat je school niet meer? Vraag welke school de archieven van jouw school beheert met het formulier Aanvraagformulier archief school.

Je kan je gegevens ook raadplegen in de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED). Dat is een databank die gegevens van kwalificatiebewijzen verzamelt. Vind hier welke bewijzen er sinds wanneer opgenomen zijn.

Naar boven

Eindstudiebewijzen gezondheidszorgberoepen

Behaald tot en met 1990

Ben je je eindstudiebewijs van een opleiding behaald tot en met 1990 in één van de volgende gezondheidszorgberoepen verloren?

 • Kinderverzorgster
 • Verpleegassistente/ziekenhuisassistente
 • Gebrevetteerde ziekenhuisverpleegster/psychiatrisch verpleegster

Dan kan je een vervangend attest aanvragen bij de school waar je het studiebewijs behaald hebt.

Scholen moeten hun archieven 30 jaar bewaren.Sinds september 2019 moeten scholen de documenten 50 jaar bewaren. 

Als de school niet meer bestaat, vraag de informatie aan met het formulier: Aanvraagformulier archief school.

Als je studiebewijs ouder is dan 30 jaar, kan het zijn dat je school geen vervangend attest meer kan afleveren. Dan kan je een getuigschrift van inschrijving in het naamregister van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen aanvragen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Op dat getuigschrift staat je eindstudiebewijs vermeld. Zo kan je bewijzen dat je het eindstudiebewijs behaald hebt. 

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Team Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35, bus 38
1030 Brussel
E-mail:  varia.niet-universitair@vlaanderen.be

Je kan ook bellen naar het nummer 1700.

Vermeld altijd:

 • Je naam, adres en telefoonnummer
 • Je geboorteplaats en -datum
 • De school waar je bent afgestudeerd (met het adres van toen)
 • Het schooljaar waarin je bent afgestudeerd
 • De opleiding die je gevolgd hebt

Behaald tussen 1991 en 1994

Vraag een vervangend attest aan bij je school.

Als de school geen attest kan afleveren, dan kan je een getuigschrift van inschrijving in het naamregister van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aanvragen. Op dat getuigschrift staat je eindstudiebewijs vermeld. Zo kan je bewijzen dat je het eindstudiebewijs behaald hebt. 

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Gespecialiseerde Zorg
t.a.v. Thérèse De Backer.
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel
Tel. 02 553 36 47
marietherese.debacker@zorg-en-gezondheid.be 

Vermeld altijd:

 • Je naam, adres en telefoonnummer
 • Je geboorteplaats en -datum
 • De school waar je bent afgestudeerd (met het adres van toen)
 • Het schooljaar waarin je bent afgestudeerd
 • De opleiding die je gevolgd hebt

Naar boven

Studiebewijzen van de Examencommissie secundair onderwijs

Ben je een studiebewijs verloren dat je behaalde via de Examencommissie secundair onderwijs?

De examencommissie kan voor een duplicaat zorgen. De kostprijs is 25 euro.

Vraag een duplicaat aan met het formulier; Aanvraag duplicaat van je diploma - Examencommissie secundair onderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Website