Concordantie in het deeltijds kunstonderwijs

Wat is het?

Vakken in het deeltijds kunstonderwijs krijgen een nieuwe benaming door de hervorming die van kracht is vanaf schooljaar 2018-2019.

Via concordantie worden de rechten en plichten die je leraren voor hun vakken verworven hebben, overgedragen naar de nieuwe vakken.

Ambtshalve concordantie

Als er tussen een oud en een nieuw vak ambtshalve concordantie is, worden de rechten en plichten automatisch overgedragen.

Individuele concordantie

Bij individuele concordantie kan een leraar zijn rechten en plichten behouden, maar je academie moet dat wel aanvragen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

Naar boven

Wat moet ik doen?                                                                                         

Kijk voor elke leraar na of hij een ambtshalve concordantie kan verkrijgen en of hij eventueel recht heeft op een individuele concordantie.

Gebruik daarvoor de concordantiezoeker (Xls, 1 blad).

Ambtshalve concordantie

Voor een vak met een ambtshalve concordantie moet je geen verdere stappen ondernemen.

Individuele concordantie

Valt een vak onder de individuele concordantie en wens je die aan iemand toe te kennen, meld dat dan vóór 15 september 2018 met het formulier.

Melding van een individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs (docx, 2 p.).

Bezwaar

Gaat een leraar niet akkoord met de toegekende of niet-toegekende individuele concordantie? Dan kan hij bezwaar aantekenen.

Bezwaarschrift tegen een beslissing over een individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs (docx, 2 p.).

Naar boven