Documenten uit de infosessies niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs

In april en mei 2018 leerden directeurs, beleidsmedewerker en secretariaatsmedewerkers het nieuwe deeltijds kunstonderwijs kennen tijdens info- en inspiratiesessies. Ontdek de presentaties en documenten uit die sessies.

I. Plenair gedeelte

II. Workshops

Lessenroosters beeldende en audiovisuele kunsten

Lessenroosters podiumkunsten

Einddoelen

Alternatieve leercontext

Programmatie en rationalisatie

Concordantie

Leerlingenadministratie

Infosessie voor schoolsecretariaten