Vragen over inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs

Kan voor werklozen een attest van VDAB en RVA van juni ook al volstaan voor schooljaar 2018 – 2019?

Nee, want het attest voor werklozen moet geldig zijn in de maand september dus kan enkel afgeleverd worden in september en niet ervoor. In de huidige regelgeving staat dat het attest geldig moet zijn in de maand september. Het attest op de moment van inschrijving aanvaarden kan inderdaad pas vanaf het schooljaar 2019-2020 omdat het nieuwe decreet wat betreft het inschrijvingsgeld pas ingaat op 1 september 2018.

Kan een academie aan leerlingen die willen inschrijven voor een tweede optie of een tweede muziekinstrument ‘bijkomend inschrijvingsgeld’ vragen? 

Het staat de academie vrij om zogenaamd bijkomend inschrijvingsgeld te vragen. De academie kan meer bijkomend inschrijvingsgeld vragen aan leerlingen die zich voor een tweede opleiding inschrijven, zolang dat gebeurt op basis van objectieve, faire criteria. Het bijkomend inschrijvingsgeld mag niet zo hoog zijn dat het leerlingen afschrikt om zich in te schrijven.

De inschrijvingen starten al half juni, maar het academiereglement wordt pas eind juni door het schoolbestuur goedgekeurd. Is dat een probleem?

Nee, want de bepalingen over het inschrijven van leerlingen treden pas in werking op 1 september 2018. Vanaf dan kunnen leerlingen pas worden ingeschreven als ze zich akkoord hebben verklaard met het academiereglement en het artistiek-pedagogisch project en minstens 50% van het inschrijvingsgeld hebben betaald.

In vrijwel alle academies starten de inschrijven al vroeger. Is het academiereglement er nog niet, dan moet de academie later nog aan die leerlingen hun akkoord vragen om definitief ingeschreven te kunnen zijn.

Als het schoolbestuur het academiereglement wel al goedgekeurd, laat de academie de leerling/ouders zich bij inschrijving al onmiddellijk akkoord verklaren.

Als een leerling musical/muziektheater volgt, moet hij dan voor de verschillende domeinen waarvan hij vakken volgt inschrijvingsgeld betalen?

Nee, musical/muziektheater is één optie in domein muziek waarvan de vakken zich in verschillende domeinen bevinden. De leerling betaalt slechts 1 keer inschrijvingsgeld.

Heeft een kind van een werkloze moeder recht op verminderd inschrijvingsgeld, ook al is het fiscaal gezien ten laste van de vader?

Ja, als het kind en beide ouders op hetzelfde adres wonen en één van beide ouders heeft recht op verminderd inschrijvingsgeld, maakt het niet uit bij wie het kind ten laste staat. Bij gescheiden ouders moet het kind op hetzelfde adres wonen als de ouder die recht heeft op verminderd inschrijvingsgeld.

Kortom: iedereen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als een rechthebbende (werkloze, leefloner, enz.) krijgt zelf vermindering.