Vragen over organisatie van de leertrajecten en de lessenroosters in het deeltijds kunstonderwijs

Kunnen leerlingen voor instrument dwarsfluit en piccolo samen les volgen?

Ja, als zij hetzelfde vak volgen, bijvoorbeeld: instrument: klassiek. Leerkrachten een bekwaamheidsbewijs voor dwarsfluit hebben ook lesbevoegdheid voor piccolo, omdat die instrumenten tot dezelfde instrumentengroep behoren.

Is het mogelijk om een vierjarig traject 3e graad muziek als volgt de organiseren: 2 lt +2 lt +2,5 lt + 2,5 lt?

Nee, het aantal lestijden moet per leerjaar een geheel getal zijn.

Mag de 2de graad dans voor volwassenen uit 3 leerjaren bestaan in plaats van uit 4 leerjaren?

Nee, het decreet voorziet geen 3-jarig traject.  De academie moet dus 2 of 4 leerjaren organiseren. De studieomvang is niet gerelateerd aan jongeren of volwassenen.

Kunnen leerlingen Woordkunst-drama nog gegroepeerd worden over de graden heen?

Leerlingen kunnen enkel worden gegroepeerd voor vakken die identiek dezelfde benaming hebben, niet voor andere vakken. Omdat de vakken uit de verschillende graden in Woordkunst-drama andere benamingen hebben (met uitzondering van Storytelling), kunnen de leerlingen niet samenzitten. Leerlingen die in de 3de of 4de graad een keuzevak volgen, kunnen voor dat vak wel over de graden heen samenzitten met de leerlingen van dat vak.

Moet in de 4de graad voor elke optie het dramalab apart voorzien worden?

In alle opties van de 4de graad moet het vak dramalab voorzien worden, maar niet voor elke optie apart. De academie mag voor dit vak leerlingen uit de verschillende opties samen zetten ( zie art. 33 van het organisatiebesluit).

Het vak moet niet in elk leerjaar van de vierde graad voorkomen, wel ten minste 1 lestijd over hele graad.

Kan een academie die geen kortlopende studierichting muziekgeschiedenis organiseert, muziekgeschiedenis als vak organiseren?

Ja, de academie kan muziekgeschiedenis opnemen in het lessenrooster van een opleiding in de 4de graad. Ze kan het vak niet afzonderlijk organiseren.

Kan een academie die geen kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur organiseert, kunstgeschiedenis als vak organiseren in de 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten?

Nee, het vak kunstgeschiedenis komt alleen voor in de vakkenlijst van de kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur. De academie kan wel een gelijkaardig vak opnemen in het lessenrooster van een opleiding in de 4de graad: kunst en cultuur, kunst- en cultuurfilosofie.