Vragen over rationalisatie en programmatie in het deeltijds kunstonderwijs

Kunnen volwassenen in een vestigingsplaats waar geen structuuronderdeel volwassenen 2de graad georganiseerd wordt toch instrumentles volgen?

Nee, als de academie aan een volwassene in een vestigingsplaats een vak van de tweede graad wil geven, moet ze er het structuuronderdeel volwassenen 2de graad hebben. Als in het schooljaar 2017-2018 al volwassenen leerlingen minstens een vak van de lagere graad op die vestigingsplaats volgden, heeft de academie automatisch het structuuronderdeel tweede graad.  Er zijn minimaal 7 volwassen leerlingen nodig om het structuuronderdeel te behouden (rationalisatienorm).

Moeten leerlingen hun volledige opleiding volgen op een vestigingsplaats om mee te tellen voor het bereiken van de programmatie- of rationalisatienorm?

Nee, voor de programmatie- en rationalisatienorm telt elke leerling overal mee waar hij de les volgt, dus als hij op 3 verschillende vestigingsplaatsen een ander vak volgt, telt hij op elk van die vestigingsplaatsen mee om de norm te behalen.

Kunnen leerlingen 4de graad worden gegroepeerd met leerlingen 3de graad voor hetzelfde vak, maar dit in een vestigingsplaats waar het structuuronderdeel 4de graad niet wordt georganiseerd?

Nee, leerlingen die hetzelfde vak volgen, mogen worden gegroepeerd. Maar dat kan enkel in vestigingsplaatsen waar de structuuronderdelen in kwestie ook effectief voorkomen. In een vestigingsplaats zonder 4de graad kunnen leerlingen vierde graad niet gegroepeerd worden met leerlingen 3de graad voor hetzelfde vak.

Worden jongeren en volwassenen samengeteld voor het bereiken van de programmatienorm in een structuuronderdeel in een vestigingsplaats?

In muziek zijn er voor de 2de graad afzonderlijke structuuronderdelen voor jongeren en volwassenen.  Een academie moet voor  elk structuuronderdeel de programmatienorm halen: dus 11 jongeren en 11 volwassenen. Hetzelfde geldt voor beeldende en audiovisuele kunsten 3de graad, daar zijn er afzonderlijke structuuronderdelen voor jongeren en volwassenen. Voor de andere structuuronderdelen worden jongeren en volwassenen samengeteld voor het bereiken van de programmatienorm.