Evaluatie van je leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs

Elke leerling heeft voor elk vak minstens 2 keer per schooljaar een bespreking met zijn leerkracht van zijn brede artistieke ontwikkeling. Dat gesprek vindt plaats op basis van een schriftelijke neerslag van zijn ontwikkeling.

De academie beslist zelf hoe de evaluatie verloopt. De leerling is verplicht om eraan deel te nemen. Leerlingen die meer dan een derde van de lessen ongewettigd afwezig zijn (zie: afwezigheid van je leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs) zijn niet geslaagd.

Je academie bepaalt zelf haar visie op evalueren. Je kan hulp vragen aan je pedagogische begeleidingsdienst.

Je moet je visie op evalueren in het lokaal comité agenderen. De basisprincipes van je visie moet je duidelijk uitleggen in het academiereglement. Je hoeft de visie niet voor te leggen aan het ministerie, maar de onderwijsinspectie kan er wel inzage in vragen bij een doorlichting.

Meer informatie over breed en competentiegericht evalueren: omzendbrief leerlingen evalueren in het deeltijds kunstonderwijs.