Contactinfo hoger onderwijs

Heb je een vraag voor de administratie? Zoek je een instelling of organisatie in het hoger onderwijs?

Contacteer de medewerkers van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) met vragen over financiƫn, de databank hoger onderwijs, data, personeel of de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Departement Onderwijs en Vorming

Contacteer de afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs voor vragen over het beleid: hogeronderwijsbeleid@vlaanderen.be

Websites van instellingen en organisaties hoger onderwijs. Erkende en geregistreerde instellingen, instituten, onderwijsraden, verenigingen.

Overzicht en bevoegdheden regeringscommissarissen hogescholen en universiteiten.