Uitwisseling kinderbijslag - informatie voor instellingen

 

Inleiding

Hogescholen en universiteiten registreren gegevens over de inschrijvingen van studenten in de Databank Hoger Onderwijs.

AHOVOKS stuurt elektronische inschrijvingsattesten naar FAMIFED en de kinderbijslagfondsen. Op die manier moeten studenten niet langer papieren inschrijvingsattesten aan hun kinderbijslagfonds bezorgen.

Elk eerste weekend van elke maand worden nieuwe en gewijzigde D062-attesten (kinderbijslagattesten) verzonden naar FAMIFED.

Naar boven

Netwerk gegevensuitwisseling

De voor de kinderbijslag relevante gegevens passeren verschillende instanties vanaf de registratie van de gegevens door een hogeschool of universiteit tot de ontvangst van de D062-attesten door de kinderbijslagfondsen:

 

Schema: Netwerk gegevensuitwisseling onderwijs-kinderbijslagfondsen

Volgende instanties bevinden zich in het netwerk voor de gegevensuitwisseling:           

De communicatie tussen de instanties in het netwerk gegevensuitwisseling verloopt op volgende manier:

 

com-lijn.png

Er is dus nooit rechtstreekse communicatie tussen een hogeschool of universiteit en een kinderbijslagfonds. Met uitzondering van communicatie over een postgraduaat, aangezien die niet altijd geregistreerd worden in DHO.

Naar boven

Wat als je rechtstreeks gecontacteerd wordt door een kinderbijslagfonds?

Krijg je als instelling toch rechtstreeks vragen van een kinderbijslagfonds? Mail die vraag dan aan monitoringnl@famifed.be met het kinderbijslagfonds in kopie.
Vermeld in uw e-mail dat de vraag eigenlijk bestemd is voor FAMIFED. Wijs het kinderbijslagfonds er op dat ze in de toekomst rechtstreeks contact moeten opnemen met FAMIFED.

Naar boven

Tijdig registreren van inschrijvingsgegevens

Om de kinderbijslag ononderbroken te kunnen uitbetalen, moeten de kinderbijslagfondsen tijdig informatie hebben over de inschrijvingen van studenten.

Registratie van inschrijvingen

In de loop van november moeten de kinderbijslagfondsen weten of een student ingeschreven is. Registraties hiervoor kunnen gebeuren tot en met 31 oktober van het lopende academiejaar.

Registratie van het studieprogramma

In de loop van januari moeten de kinderbijslagfondsen beschikken over het aantal effectief opgenomen studiepunten om de betaling van de kinderbijslag te kunnen waarborgen.

Bij een inschrijving voor het 2de semester moet het studieprogramma voor 15 maart (van het lopende academiejaar) geregistreerd zijn.

Kinderbijslag stopzetten of terugvorderen

Kinderbijslagfondsen kunnen de betaling van de kinderbijslag stopzetten of terugvorderen als:

  • Een inschrijving niet tijdig geregistreerd is
  • Het aantal effectief opgenomen studiepunten niet tijdig geregistreerd is
  • Het aantal studiepunten dat geregistreerd is minder dan 27 bedraagt hoewel opgegeven werd dat er sprake was van een toereikende studieomvang

Naar boven