Personeelszaken voor directies en administraties hogescholen

Over diplomavereisten, aanstellingsvoorwaarden, ambten in een hogeschool, informatie uitwisselen met de RSZ, WebEdison.

Gegevens over je hogeschoolpersoneel doorsturen met Edison: lees hoe je werkt met het elektronisch personeelsdossier (EPD) en vind de trefwoordenlijst.