Aanwerving en indiensttreding personeel hogescholen

Diplomavereisten

Wat zijn de diplomavereisten om aan de slag te gaan aan een hogeschool? Je vindt de informatie op de pagina’s voor personeelsleden:

Aan welke voorwaarden moet iemand voldoen om toegang te krijgen tot een ambt aan een hogeschool?

Ambten in een hogeschool

Informatie over de ambten op de pagina’s voor personeelsleden:

In- en uitdiensttredingen elektronisch aangeven bij de RSZ (Dimona).

Informatie over de verschillende record-layouts (RL’s) en dienstonderbrekingen (DO’s)