Centraal Fonds

Wat is het?

De meeste personeelsleden van een hogeschool worden betaald ten laste van de enveloppe die de overheid toekent aan de instelling, de werkingsuitkering. Bepaalde personeelsleden worden wel nog rechtstreeks door het ministerie betaald, ten laste van het Centraal Fonds.

Het kinefonds maakt deel uit van het Centraal Fonds.

Naar boven

Welke personeelsleden worden uitbetaald ten laste van het centraal fonds?

De groepen van personeelsleden die uitbetaald worden ten laste van het Centraal Fonds, vind je in de Codex Hoger Onderwijs.

De criteria voor de tewerkstelling van die personeelsleden sinds 30 juni 1995 vind je in de Codex Hoger Onderwijs.

Naar boven

Stopzetting betaling centraal fonds

Een personeelslid wordt niet langer betaald ten laste van het Centraal Fonds als de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

  • Het personeelslid heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • Het personeelslid is uitsluitend bezoldigd ten laste van het centraal fonds of het personeelslid ontvangt voor meer dan 50% een bezoldiging ten laste van het centraal fonds.
  • Het personeelslid oefent voor zijn opdracht binnen het centraal fonds geen actieve prestaties meer uit.

Als die 3 voorwaarden vervuld zijn, eindigt de bezoldiging op het einde van de maand waarin het personeelslid aanspraak kan maken op een rustpensioen.

Enkele uitzonderingen op deze regel vind je in de Codex Hoger Onderwijs.

Naar boven

Bevordering

Krijgt een personeelslid dat ten laste valt van het Centraal Fonds een bevordering, dan betaalt de hogeschool het 1ste jaar alleen het weddesupplement. De daaropvolgende jaren wordt het aandeel van het Centraal Fonds in het loon geleidelijk afgebouwd, met 1/5 per jaar. Vanaf het 6de jaar na de bevordering wordt het loon volledig uitbetaald uit de enveloppefinanciering.

Schematisch ziet de betaling er als volgt uit:

 

Betaling ten laste van:

 

Jaar 1: 2007-2008

Centraal Fonds

Salaris verbonden aan barema 502: 100%

Hogeschool

Weddesupplement: verschil barema 509 en 502

Jaar 2: 2008-2009

Centraal Fonds

4/5 salaris verbonden aan barema 502 (80%)

Hogeschool

1/5 salaris verbonden aan barema 509 (20%) + weddesupplement (80%)

Jaar 3: 2009-2010

Centraal Fonds

3/5 salaris verbonden aan barema 502 (60%)

Hogeschool

2/5 salaris verbonden aan barema 509 (40%) + weddesupplement (60%)

Jaar 4: 2010-2011

Centraal Fonds

2/5 salaris verbonden aan barema 502 (40%)

Hogeschool

3/5 salaris verbonden aan barema 509 (60%) + weddesupplement (40%)

Jaar 5: 2011-2012

Centraal Fonds

1/5 salaris verbonden aan barema 502 (20%)

Hogeschool

4/5 salaris verbonden aan barema 502 (80%) + weddesupplement (20%)

Jaar 6: 2012-2013

Centraal Fonds

 - (geen betaling)

Hogeschool

Salaris verbonden aan barema 509 (100%)

Naar boven

Zendingen voor het elektronisch personeelsdossier

Gewone toewijzing

Je geeft in de zendingen (RL-12) voor het elektronisch personeelsdossier (EPD) aan voor welk ambt en welk deel van de opdracht je personeelslid ten laste valt van het Centraal Fonds:

  • ATO-code (veld 7): 4
  • OOM (oorsprong omkadering) code (veld 27): 11

Valt een deel van de opdracht buiten de bezoldiging door het Centraal Fonds, dan is de OOM-code voor dat gedeelte 00.

Afwijkende tewerkstelling

Een personeelslid ten laste van het Centraal Fonds dat een afwijkende tewerkstelling krijgt naar een andere hogeschool, geef je in met een dienstonderbreking ‘afwijkende tewerkstelling’ (DO 141). De andere hogeschool geeft ook een zending door aan het begin van de tewerkstelling en geeft ook alle dienstonderbrekingen nadien door (bijvoorbeeld ziekteverlof).

Ook als je personeelslid gaat werken in een instelling buiten het onderwijs, die geen elektronische zendingen kan doen, geef je DO 141 door.

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst voor een personeelslid ten laste van het Centraal Fonds tussen een hogeschool en een 3de instantie meld je aan de cel Personeel Hoger Onderwijs van AHOVOKS. Het Centraal Fonds blijft het loon uitbetalen, maar factureert dat door aan de 3de instantie.

Je geeft de samenwerkingsovereenkomst door met DO 125.

Ambtswijziging

Wijzigt het ambt van een personeelslid dat uitbetaald wordt via het centraal fonds? Dan wordt het verschil in verloning tussen het oorspronkelijke en het nieuwe ambt uitbetaald via de enveloppefinanciering van de hogeschool.

Op de opdracht die het personeelslid ten laste van het centraal fonds heeft, geef je DO 124 in. Je geeft het nieuwe ambt in met:

  • ATO 2
  • OOM 00
  • Het nieuwe ambt en de salarisschaal die erbij hoort, en het bedrag dat overeenstemt met het verschil tussen de salarisschaal centraal fonds en de nieuwe salarisschaal.

De betaling van het bedrag op de enveloppe gebeurt als benoemde.

Bevordering

Als een personeelslid ten laste van het Centraal Fonds bevorderd wordt en daardoor in een hogere salarisschaal terechtkomt, betaalt de hogeschool het 1ste jaar alleen het salarissupplement. De rest van het salaris blijft dat 1ste jaar ten laste van het Centraal Fonds. In de volgende jaren neemt de hogeschool telkens 20% (1/5) meer van het salaris voor haar rekening, zodat in het 6de jaar na de bevordering het salaris helemaal voor rekening van de hogeschool is.

Melding in het EPD

In het voorbeeld is een lector ten laste van het Centraal Fonds bevorderd tot hoofdlector. De jaren na de bevordering geef je de volgende codes door:

1ste jaar:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Vergoeding

Veld 18

Index

Veld 20

Ambt

Veld 10

AC

Veld 11

OOM

Veld 27

4

100%

502

209,88

J

Hoofdlector

06

11

2de jaar:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Vergoeding

Veld 18

Index

Veld 20

Ambt

Veld 10

AC

Veld 11

OOM

Veld 27

4

80%

502

167,90 (80% van 209,88)

J

Hoofdlector

06

11

4

20%

509

-

-

Hoofdlector

-

00

3de jaar:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Vergoeding

Veld 18

Index

Veld 20

Ambt

Veld 10

AC

Veld 11

OOM

Veld 27

4

60%

502

125,93 (60% van 209,88)

J

Hoofdlector

06

11

4

40%

509

-

-

Hoofdlector

-

00

4de jaar:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Vergoeding

Veld 18

Index

Veld 20

Ambt

Veld 10

AC

Veld 11

OOM

Veld 27

4

40%

502

83,95 (40% van 209,88)

J

Hoofdlector

06

11

4

60%

509

-

-

Hoofdlector

-

00

5de jaar:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Vergoeding

Veld 18

Index

Veld 20

Ambt

Veld 10

AC

Veld 11

OOM

Veld 27

4

20%

502

41,98 (20% van 209,88)

J

Hoofdlector

06

11

4

80%

509

-

-

Hoofdlector

-

00

6de jaar:

ATO

Veld 7

Volume

Veld 8

Barema

Veld 13

Vergoeding

Veld 18

Index

Veld 20

Ambt

Veld 10

AC

Veld 11

OOM

Veld 27

4

100%

509

-

-

Hoofdlector

-

00

 

Interims

Een personeelslid ten laste van het Centraal Fonds dat een onbezoldigde dienstonderbreking neemt (alleen loopbaanonderbreking en tbs voor persoonlijke aangelegenheden), kan je vervangen. De loonkost van de vervanger mag niet hoger zijn dan die van de titularis. De vervanger valt dan ook ten laste van het Centraal Fonds. Je geeft de opdracht van de vervanger door met:

  • ATO 1
  • OOM 11

In veld 23 vermeld je de titularis.

Gedetacheerd naar representatieve vakorganisatie

Personeelsleden die ten gevolge van art. V. 253 van de Codex Hoger Onderwijs gedetacheerd zijn naar de representatieve vakorganisaties, worden betaald ten laste van het Centraal Fonds.

Je meldt de detachering met een gewone RL-12, zonder OOM-code 11. Je geeft een dienstonderbreking 018 in (syndicaal verlof).

Normaal gezien is deze dienstonderbreking bezoldigd, maar de cel Personeel van AHOVOKS zal ervoor zorgen dat de betaling door het Centraal Fonds gebeurt.

Meer informatie over de verschillende RL’s en de dienstonderbrekingen (DO codes) vind je in de technische handleiding over WebEdison: Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel .

Naar boven

Regelgeving
Extra informatie

Verwante pagina

Voor directies en administraties