Mandaten van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

 • Welke mandaten zijn er?
 • Wie kan ze invullen, en voor welke termijn?
 • Wat zijn de gevolgen voor salaris en pensioen?

Alles wat je personeel moeten weten, vind je op de pagina voor personeel van hogescholen over mandaten.

Naar boven

Een mandaat ingeven in het elektronisch personeelsdossier

Kent de hogeschool een mandaat toe aan een personeelslid, dan moet je dat ingeven in het elektronisch personeelsdossier (EPD). Dat doe je met een opdrachtgebonden dienstonderbreking ‘waarnemen van een mandaat hogescholen onbezoldigd’ (DO 123). Die geef je door met een RL-12.

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de technische handleiding over WebEdison: Edison - schoolautomatiseerders - dwonload personeel.

Het personeelslid behoudt de salarisschaal die het al heeft, en krijgt bijkomend een mandaatvergoeding. Die mag niet hoger liggen dan 20% van de salarisschaal.

Hoe meld ik het in het EPD?

 • Je meldt het opdrachtenpakket met een een RL-12.
 • Je geeft het ambt in dat het personeelslid uitoefende met DO 123 ‘waarnemen van een mandaat hogescholen onbezoldigd’ voor het volume waarvoor het mandaat wordt uitgeoefend.
 • Je geeft voor dat volume het mandaat in dat het personeelslid voortaan uitoefent. Je gebruikt de toepasselijke ambtcode: algemeen directeur, departementshoofd, bibliothecaris of niet-decretaal mandaat. De salarisschaal blijft onveranderd. Daarbij geef je in veld 18 ‘mandaatvergoeding’ het bedrag van de extra verloning in. In veld 11 vul je 03 ‘mandaat’ in. In veld 20 geef je aan of dat bedrag al dan niet moet geïndexeerd worden.
 • De mandaatvergoeding wordt maandelijks betaald naar rato van de opgegeven periode. Bijvoorbeeld: bij een mandaatvergoeding vanaf 16 september wordt het opgegeven bedrag slechts voor de helft betaald in de maand september.
 • Voor een lid van het onderwijzend personeel dat een niet-decretaal mandaat uitoefent gebruik je ambtcode 265, voor een lid van het ATP dat een niet-decretaal mandaat uitoefent gebruik je ambtcode 311.

Betaling met een nieuwe salarisschaal

Het personeelslid krijgt een nieuwe salarisschaal, al dan niet aangevuld met een mandaatvergoeding. In totaal mag het salaris niet meer dan 20% hoger liggen dan het salaris zonder mandaat.

Hoe meld ik het in het EPD?

 • Je meldt het opdrachtenpakket met een RL-12.
 • je geeft het ambt in dat het personeelslid uitoefende met DO 123 ‘waarnemen van een mandaat hogescholen onbezoldigd’ voor het volume waarvoor het mandaat wordt uitgeoefend.
 • Je geeft voor dat volume het mandaat in dat het personeelslid voortaan uitoefent. Je gebruikt de toepasselijke ambtcode: algemeen directeur, departementshoofd, bibliothecaris of niet-decretaal mandaat. Je geeft de nieuwe salarisschaal in. In veld 11 vul je 03 ‘mandaat’ in.
 • Als je nog een bijkomende mandaatvergoeding toekent, geef je in veld 18 ‘mandaatvergoeding’ het bedrag van de extra verloning in. In veld 20 geef je aan of dat bedrag al dan niet moet geïndexeerd worden.
 • De mandaatvergoeding wordt maandelijks betaald naar rato van de opgegeven periode. Bijvoorbeeld: bij een mandaatvergoeding vanaf 16 september wordt het opgegeven bedrag slechts voor de helft betaald in de maand september.
 • Voor een lid van het onderwijzend personeel dat een niet-decretaal mandaat uitoefent gebruik je ambtcode 265, voor een lid van het ATP dat een niet-decretaal mandaat uitoefent gebruik je ambtcode 311.

Toekenning van een nieuw ambt via ambtswijziging en een mandaat

Het personeelslid krijgt een nieuw ambt en een mandaat, al dan niet aangevuld met een mandaatvergoeding. In totaal mag het salaris niet meer dan 20% hoger liggen dan het salaris zonder mandaat.

Hoe meld ik het in het EPD?

 • Je meldt het opdrachtenpakket met een RL-12.
 • Je geeft het ambt in dat het personeelslid uitoefende met DO 124 ‘dienstonderbreking waarnemen van een ambtswijziging hogescholen onbezoldigd’, voor het volume van de ambtswijziging.
 • Je geeft voor dat volume het nieuwe ambt in van het personeelslid. In veld 11 vul je 02 ‘ambtswijziging’ in. Voor dat ambt geef je een DO 123 ‘waarnemen van een mandaat hogescholen onbezoldigd’ in voor het volume waarvoor het mandaat wordt uitgeoefend. Je geeft de salarisschaal van het nieuwe ambt in.
 • Je geeft voor dat volume het mandaat in dat het personeelslid voortaan uitoefent. Je gebruikt de toepasselijke ambtcode: algemeen directeur, departementshoofd, bibliothecaris of niet-decretaal mandaat. In veld 11 vul je 03 ‘mandaat’ in. Daarbij geef je de salarisschaal in van het nieuwe ambt van het personeelslid en je vult aan met een mandaatvergoeding. Je kan ook een hogere salarisschaal toekennen voor het mandaat. Vul dan die salarisschaal in, al dan niet nog aangevuld met een mandaatvergoeding.
 • Voor een lid van het onderwijzend personeel dat een niet-decretaal mandaat uitoefent gebruik je ambtcode 265, voor een lid van het ATP dat een niet-decretaal mandaat uitoefent gebruik je ambtcode 311.

Fotoprincipe

De RL-12’s vormen samen 1 foto die geldig is op een bepaalde geldigheidsdatum. De opdrachten als titularis met de opdrachtgebonden dienstonderbrekingen ‘waarnemen van een ambtswijziging hogescholen onbezoldigd’ (DO124) en ‘waarnemen van een mandaat hogescholen onbezoldigd’ (DO123) worden niet bezoldigd. De bezoldiging gebeurt op de opdracht met het mandaat met de opgegeven salarisschaal en de mandaatvergoeding.

Ambtcodes voor mandaten

 • Algemeen directeur: ambtcode 225
 • Departementshoofd: ambtcode 226
 • Bibiothecaris: ambtcode 021
 • Niet-decretaal mandaat voor een lid van het onderwijzend personeel: ambtcode 265, personeelscategorie 3
 • Niet-decretaal mandaat voor een lid van het administratief en technisch personeel: ambtcode 311, personeelscategorie 16

Naar boven

Geen FOP-inhouding op mandaatvergoeding niet-decretale mandaten

Voor mandaatvergoedingen bij niet-decretale mandaten is er geen inhouding voor het Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP). De mandaatvergoeding telt immers niet mee voor de pensioenberekening.

Voor niet-verworven salarisschalen van benoemden met een niet-decretaal mandaat wordt er wel FOP ingehouden. Ook voor niet-verworven salarisschalen en mandaatvergoedingen van wie een decretaal mandaat bekleedt, wordt er FOP ingehouden.

Naar boven

Regelgeving
 • Codex Hoger Onderwijs
  • Voor het onderwijzend personeel: V. 80, V.126 – V.128, V.152, V.156 en V.157
  • Voor het administratief en technisch personeel: V. 80, V.180, V.181 en V. 183
Extra informatie

Verwante pagina

Onderwijspersoneel

Voor directies en administraties

Website