Vakantieregeling

De hogeschool bepaalt zelf bij reglement de vakantieregeling van het personeel. Decretaal zijn alleen het minimaal aantal vakantiedagen bepaald.

Bezoldigde vakantiedagen worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Hoeveel dagen/weken?

  • Leden van het onderwijzend personeel hebben per academiejaar recht op minstens 9 weken vakantie.
  • Leden van het administratief en technisch personeel hebben jaarlijks recht op minstens 35 werkdagen vakantie.

Wanneer vakantie opnemen?

De hogeschool kan het opnemen van vakantiedagen afhankelijk maken van de organisatie van het academiejaar.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving