Verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties van je hogeschoolpersoneel

Wat is het verlof voor verminderde prestaties en wat zijn je taken als directie of administratie van de hogeschool?

Wat is de afwezigheid voor verminderde prestaties en wat zijn je taken als directie of administratie van de hogeschool?

Wat doe je als een personeelslid van een hogeschool verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar (vvp 55+) aanvraagt? Hoe meld je het?

Welke stappen onderneem je als een benoemd personeelslid in je hogeschool verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aanvraagt?