Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

  • Is het verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Lees de informatie op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof voor verminderde prestaties vanaf 55  jaar.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Bezorg je personeelslid de beslissing van het bestuur binnen 15 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag.

Meld het verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar met de codes dienstonderbrekingen:

  • DO 217: vvp 55+ halftijds
  • DO 218: vvp 55+ 1/5

Meer informatie vind je op de pagina Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

  • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
  • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven