Omstandigheidsverlof van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

  • Is omstandigheidsverlof een recht of een gunst, en wat zijn de voorwaarden en de gevolgen? Wanneer begint en eindigt het verlof? Hoe lang mag je personeelslid omstandigheidsverlof nemen? Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Je leest het op de pagina voor onderwijspersoneel over omstandigheidsverlof.

Wat moet ik doen?

Je kan het omstandigheidsverlof melden met een RL - 2  met DO 090. Het omstandigheidsverlof melden is niet verplicht, tenzij je een vervanger aanstelt.

Let op: voor omstandigheidsverlof van je hogeschoolpersoneel bij de bevalling van de partner gebruik je andere DO-codes.

Vraag aan je personeelslid bewijsstukken die het omstandigheidsverlof staven, zoals een overlijdensbrief. Die bewijsstukken bewaar je in de onderwijsinstelling.

Meer informatie voor het melden vind je op de pagina Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

  • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
  • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven