Syndicaal verlof van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

  • Is het syndicaal verlof een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over syndicaal verlof.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Syndicaal verlof

Het syndicaal verlof is een instellingsgebonden dienstonderbreking. Deze dienstonderbreking is bezoldigd.

Meld het met een RL- 2  met DO 018.

Verlof wegens vakbondsopdracht

Verlof wegens vakbondsopdracht is geregeld in artikel V.253 van de Codex Hoger Onderwijs.
Personeelsleden met verlof wegens vakbondsopdracht die gedetacheerd zijn naar de representatieve vakorganisaties meld je met DO 018.  

Verlof wegens vakbondsopdracht ten laste van Centraal Fonds

Deze dienstonderbreking is bezoldigd ten laste van het Centraal Fonds (op basis  van art. V.253 van de Codex Hoger Onderwijs).   
Er moet administratief geen zending gebeuren voor het Centraal Fonds. De cel Personeel zorgt voor de betaling ten laste van het Centraal Fonds.

Verlof wegens vakbondsopdracht in uitvoering van cao I

Wie gedetacheerd is naar de representatieve vakorganisaties in uitvoering van cao I (Akkoord van sectorale programmatie voor de jaren 2003 en 2004 voor de sector "hoger onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap) wordt verder betaald ten laste van de instelling waar hij of zij aangesteld is. Deze instelling krijgt de loonkost jaarlijks teruggestort door de cel Financiering van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Meer informatie over meldingen en codes vind je op de pagina Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

  • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
  • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven