Zwangerschap en ouderschap van je hogeschoolpersoneel

Bevallingsverlof en de mogelijke verlengingen: aandachtspunten en melding aan het ministerie.

Houdt de job van een personeelslid een gezondheidsrisico in voor haarzelf, haar ongeboren kind of het kind dat ze borstvoeding geeft?

Meld borstvoedingsverlof met een RL- 2 met DO 005. Borstvoedingspauzes hoef je niet te melden.

Welke stappen zet je als een personeelslid van je hogeschool omstandigheidsverlof bij de bevalling van de partner (ook geboorteverlof genoemd) aanvraagt?

Neemt een personeelslid in je hogeschool verlof omdat de partner na de bevalling opgenomen is in het ziekenhuis of overleed?

Meld zowel het opvangverlof van je personeelslid dat een kind in zijn gezin opneemt voor adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg, als een dag pleegzorgverlof voor contacten met de rechtbank, de dienst voor pleegzorg …

Wil je personeelslid ouderschapsverlof nemen? Zend het formulier naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en meld elektronisch.

Hoe kan je personeelslid zorgkrediet nemen? Wat zijn je taken als hogeschool?