Pleegzorgverlof en opvangverlof met het oog op adoptie, pleegvoogdij en langdurige pleegzorg van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

  • Wat is opvangverlof met het oog op adoptie, pleegvoogdij en langdurige pleegzorg? Recht of gunst? En wat is pleegzorgverlof?
  • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
  • Aanvraagprocedure voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina’s voor onderwijspersoneel over

Naar boven

Wat moet ik doen?

Melden aan het ministerie

Neemt je personeelslid opvangverlof om een kind in het gezin op te nemen voor adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg: meld dat met een RL- 2 met DO 007 - opvangverlof voor adoptie, pleegvoogdij, langdurige pleegzorg.
Opvangverlof met het oog op adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg is een instellingsgebonden dienstonderbreking.

Neemt je personeelslid een dag pleegzorgverlof voor contacten met de rechtbank, de dienst voor pleegzorg …: meld dat met een RL- 2 DO 161 - pleegzorgverlof korte duur.
Pleegzorgverlof is een instellingsgebonden dienstonderbreking.

Neemt je personeelslid deel aan het voorbereidingsprogramma voor adoptie van een kind, meld de dienstvrijstelling dan met een RL-2 DO 157 - dienstvrijstelling voorbereidingsprogramma adoptieverlof.
Deze dienstvrijstelling is een instellingsgebonden dienstonderbreking

Vind meer informatie op de pagina EDISON - Schoolautomatiseerders - Download personeel:

  • Over de verschillende RL-codes: in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’
  • Over de dienstonderbrekingscodes: in de rubrieken ‘Basistabellen’ en ‘Historiek en toelichtingen’

Naar boven