Arbeidsongeval van je personeel

Wat is het?

 • Wat is een arbeidsongeval? Hoe geeft je personeelslid het aan en hoe verloopt de procedure?
 • Welke verloven zijn er mogelijk na een arbeidsongeval?
 • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde van de verloven
 • Vergoedingen
 • Formulieren en omzendbrief voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over arbeidsongeval.

Naar boven

Wat moet ik doen?


Informeer je personeel

 • Licht je personeel in over de arbeidsongevallenverzekering.
 • Bezorg al je personeelsleden de formulieren, zodat ze die bij een ongeval meteen kunnen invullen:

Ongevalsaangifte (model A) (doc, 3 p.) (120 KB)
Doktersattest (model B) (doc, 1 p.) (38 KB)

Meer informatie vind je in de omzendbrief arbeidsongeval: opmerking.

Naar boven

De aangifte

Als een personeelslid een arbeidsongeval meldt, zet dan zo snel mogelijk de volgende stappen:

AgODi stuurt de aangifte door naar het Bestuur medische expertise (Medex) en laat je school, hogeschool of centrum en je personeelslid per brief weten dat dat gebeurd is. AgODi geeft de informatie ook via de RSZ-applicatie Publiatio door aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

Meer informatie vind je in de omzendbrief arbeidsongeval: aangifte.

Naar boven

Verlof melden aan het ministerie

Verlof voor arbeidsongeval

Verlof voor arbeidsongeval is een persoonsgebonden dienstonderbreking die geldt voor alle opdrachten van het personeelslid.

Stuur een RL-2 door met gebeurteniscode 23008.

Verlof voor verminderde prestaties na een arbeidsongeval

Verlof voor verminderde prestaties na een arbeidsongeval is een opdrachtgebonden dienstonderbreking. Je personeelslid kan het nemen voor een deel van de opdracht(en).

Stuur een RL-1 door met gebeurteniscode 23009.

Hogescholen: stuur een RL-12 door met gebeurteniscode 23009.

Lees ook:

Naar boven

Bij opname in het ziekenhuis

Als je personeelslid in het ziekenhuis opgenomen was of is, zal het ziekenhuis een invulformulier naar de werkgever sturen.

Vul op dat formulier de gegevens in over de werkgever (je school, hogeschool of centrum) en de verzekering (Medex). Het polisnummer is het rijksregisternummer van het personeelslid.

Naar boven

Bij een ernstig arbeidsongeval

Was het ongeval dodelijk of heeft je personeelslid er een blijvend of tijdelijk letsel door opgelopen, dan zijn er nog een aantal formaliteiten:

 • Zorg ervoor dat de interne preventieadviseur of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het ernstig arbeidsongeval onderzoekt en binnen 10 dagen een gedetailleerd verslag aan de inspectie van de Federale overheid - Toezicht op het Welzijn op het Werk bezorgt. Het verslag moet  een aantal elementen bevatten, zoals de identificatie van het slachtoffer en de werkgever, een gedetailleerde beschrijving van plaats en omstandigheden ...
   
 • Vul het verslag aan met de maatregelen die je zal nemen om een herhaling van het ongeval te voorkomen, een actieplan met termijnen en het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Bij dodelijke ongevallen of ongevallen met een blijvend letsel: verwittig onmiddellijk de inspectie van de Federale overheid - Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Lees ook:

Naar boven

Andere formaliteiten

Arbeidsongevallensteekkaart

Voor elk arbeidsongeval met minstens 4 dagen arbeidsongeschiktheid moet je school, hogeschool of centrum een arbeidsongevallensteekkaart invullen en bijhouden.

Het volledig ingevulde aangifteformulier model A geldt als arbeidsongevallensteekkaart. De preventieadviseur van je school, hogeschool of centrum vult dat formulier verder aan en bezorgt een kopie van de steekkaart aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Bij een mogelijke inspectie van de externe directie Toezicht Welzijn op het Werk moet je de steekkaarten kunnen tonen.

Globaal preventieplan, jaarverslag en jaaractieplan

De preventieadviseur maakt ook een globaal preventieplan, een jaarverslag en een jaaractieplan op, en houdt daarbij rekening met de gebeurde arbeidsongevallen.

Lees ook: omzendbrief arbeidsongeval: verplichtingen werkgever.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel

Websites

Contact
 • De dossierbeheerder bij het ministerie van Onderwijs vind je in de brief die AgODi naar je school, hogeschool of centrum en naar het personeelslid verstuurt na de aangifte van het arbeidsongeval.
 • Callcenter van Medex: 02 524 97 97 voor vragen over de medische kosten.