Beroepsziekte van je personeel

Wat is het?

 • Wat is een beroepsziekte?
 • Welke verloven zijn mogelijk bij een beroepsziekte?
 • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde van de verloven
 • Hoe vraagt je personeelslid de erkenning van een beroepsziekten aan? En de verloven?
 • Vergoedingen
 • Formulieren en omzendbrief voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over beroepsziekte.

Naar boven

Wat moet ik doen?

De aangifte

Deelt een personeelslid je mee dat hij ziek is en hoogstwaarschijnlijk aan een beroepsziekte lijdt?

Bezorg hem luik 2 van het formulierMelding van een beroepsziekte (docx, 4 p.) (893 KB) en zorg voor een afspraak bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Vul zelf luik 1 van het formulier in.

Na het onderzoek bezorgt het personeelslid je het door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ingevulde luik 2 van het formulier.

Stuur het volledige formulier ondertekend en gedateerd per brief of per mail naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

AgODi stuurt de aangifte door naar het Bestuur medische expertise (Medex) en laat je school, hogeschool of centrum en het personeelslid per brief weten dat dat gebeurd is.

Meer informatie vind je in de omzendbrief beroepsziekte: aangifte.

Naar boven

Verlof melden aan het ministerie

Eerst ziekteverlof

Meld het ziekteverlof in afwachting van Medex’ erkenning van de beroepsziekte.

 • Basis- en secundair onderwijs, CLB’s, internaten, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs:
  Ziekteverlof is een persoonsgebonden dienstonderbreking en geldt voor alle opdrachten van het personeelslid.
  Meld de dienstonderbreking met een RL-2, gebeurteniscode 23001.

  Zie: omzendbrief ziekteverlof: melding ziekteverlof.
   
 • Hogescholen: meld het ziekteverlof met:
  • Ofwel een RL-2 met gebeurteniscode 23130 (instellingsgebonden) 
  • Ofwel een RL-12 met gebeurteniscode 23133 (opdrachtgebonden)

Meer informatie:  


Verlof voor beroepsziekte

Erkent Medex de ziekte van je personeelslid als een beroepsziekte? Zet dan het ziekteverlof om in een verlof voor beroepsziekte. Je personeelslid krijgt dan de ziektedagen terug.

Verlof voor beroepsziekte is een persoonsgebonden dienstonderbreking en geldt voor alle opdrachten van het personeelslid. Meld de dienstonderbreking met een RL-2, gebeurteniscode 23048.

Verlof voor verminderde prestaties door een beroepsziekte

Verlof voor verminderde prestaties door een beroepsziekte is een opdrachtgebonden dienstonderbreking. Je personeelslid kan het verlof nemen voor een deel van de opdracht(en).

 • Basis- en secundair onderwijs, CLB’s, internaten, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs:
  Meld het verlof met een met een RL-1, gebeurteniscode 23121
  Zie: omzendbrief ziekteverlof: melding beroepsziekte
   
 • Hogescholen:
  Meld het ziekteverlof met een RL-12, gebeurteniscode 23121

Naar boven

Regelgeving en formulieren

Regelgeving

Formulieren

Contact
 • De dossierbeheerder bij AgODi vind je in de brief die dat agentschap naar je school, hogeschool of centrum en naar het personeelslid verstuurt tijdens de aanvraagprocedure.