Ziekteverlof van je hogeschoolpersoneel

Welke stappen onderneem je als een benoemd personeelslid in je hogeschool zich ziek meldt?

Welke stappen onderneem je bij een benoemd personeelslid in je hogeschool dat je ter beschikking stelt wegens ziekte?

Welke stappen onderneem je bij een ziektemelding van een tijdelijk personeelslid in je hogeschool?

Richtlijnen om het berekeningsprogramma ‘Ziekteverlof onderwijzend tijdelijk hogeschoolpersoneel’ in te vullen.

Praktische richtlijnen en voorbeelden voor de administratieve verwerking van ziekteverlof.