Pensioen van je hogeschoolpersoneel

Als een personeelslid met rustpensioen gaat, meld je dat via WebEdison met een RL-4.

Als een personeelslid ambtshalve met pensioen gaat, meld je dat met een RL-4.

Wat te doen als Medex – cel Pensioenen je personeelslid voortijdig voorlopig of definitief op pensioen stelt?

De nabestaanden van een overleden onderwijspersoneelslid kunnen een overlevingspensioen aanvragen.

Een gepensioneerd lid van het onderwijzend, administratief of technisch personeel kan nog werken voor je hogeschool.