Ambtshalve pensionering hogeschoolpersoneel

Wat is het?

  • Wanneer moet een personeelslid ambtshalve met pensioen?
  • Hoe vraagt je personeelslid de pensioenuitkering aan?

Je leest het op de pagina over ambtshalve pensionering voor hogeschoolpersoneel.

Wat moet ik doen?

Meld de pensionering via je schoolsoftware met een RL-4 met als reden: pensioen.

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’ op de pagina Edison- Schoolautomatiseerders - Download personeel.

Formulieren

Formulieren

Extra informatie