Een gepensioneerde in dienst nemen

Een gepensioneerd lid van het onderwijzend personeel kan nog een deel van zijn activiteiten van onderwijs, onderzoek of maatschappelijke dienstverlening verder zetten. Je kan het personeelslid dan een vergoeding geven ten laste van de werkingsuitkeringen via een tewerkstelling  als gastprofessor.

Ook een gepensioneerd lid van het administratief en technisch personeel (ATP) kan nog een deel van zijn taken voortzetten. Dat kan met een overeenkomst van maximaal 1 jaar, die verlengd kan worden.

Hoe melden?

  • Meld de aanwerving van een gepensioneerde in het EPD met een RL-12 met aanstellingscode 07 in veld 11.
  • Je kan alleen een bedrag invullen en een aanduiding VG en EJT.
  • De activiteitsvergoeding geef je door met ATO 2, personeelscategorie 03.
  • Er moet een pensioendatum zijn in de hogeschool.

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’ op de pagina Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel.

Extra informatie

Verwante pagina