Gewoon rustpensioen hogeschoolpersoneel

Informeer je personeel

Je personeelslid vindt alle informatie over:

  • Aanvraag van het pensioen
  • Vervroegde uitstapregeling (tbsvp en loopbaanonderbreking 55+)
  • Samengesteld pensioen (gewerkt als zelfstandige of werknemer in de privésector)
  • Werken na de leeftijd van 65 of na pensioen

op de pagina’s voor hogeschoolpersoneel.

Hoe melden?

Een personeelslid dient zijn pensioenaanvraag in bij de Federale Pensioendienst (FPD). Op dat moment licht het personeelslid ook de hogeschool in.

De FPD bevestigt de pensioenaanvraag aan je personeelslid en aan het ministerie van Onderwijs. Het ministerie brengt de hogeschool op de hoogte als de FPD de pensioenaanvraag heeft aanvaard. Je personeelslid is waarschijnlijk al eerder op de hoogte.

Als je bevestiging hebt van de FPD, meld je het pensioen via Webedison met een RL-4 met als reden: pensioen.

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’ op de pagina Edison- Schoolautomatiseerders - Download personeel.

Formulieren

Formulieren

Extra informatie