Pensioen na beslissing Medex

Beslissingen van Medex

Na onderzoek kan Medex beslissen een personeelslid voortijdig op pensioen te stellen. Het kan om een voorlopige of een definitieve pensionering gaan.

Medex kan ook beslissen dat een personeelslid definitief arbeidsongeschikt is voor de job waarin het vastbenoemd is, maar wel geschikt voor andere functies.

Naar boven

Informeer je personeelslid

Je personeelslid moet het pensioen bij de Federale Pensioendienst (FPD) aanvragen, ook als het om een tijdelijk pensioen gaat.

Wanneer gaat het pensioen in?

Het pensioen gaat in op de 1ste dag van de maand volgend op de datum waarop Medex de beslissing per aangetekende brief bekendmaakt.

Beroep tegen de beslissing van Medex

Je personeelslid kan tegen de beslissing van Medex in beroep gaan.

  • Als de beslissing in beroep niet gewijzigd wordt, blijft de oorspronkelijke datum van het pensioen gelden.
  • Als de beslissing in beroep gewijzigd wordt, gaat het (eventuele) pensioen in op de 1ste dag van de maand volgend op de datum waarop Medex de nieuwe beslissing per aangetekende brief bekendmaakt.

naar boven

Hoe melden?                

  • Een voortijdig definitief pensioen meld je in je schoolsoftware met een RL-4, met als reden: pensioen.
  • Een voortijdig voorlopig pensioen meld je met een RL-2, met gebeurteniscode 095.

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de rubriek ‘Handleidingen en basisdocumenten’ op de pagina Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel.

Naar boven