Salaris van je hogeschoolpersoneel

Liquidatiedata 2020 – afsluitingsdata betalingen. Stuur je EPD-zendingen zo ruim mogelijk voor deze data.

Meld een haardtoelage of standplaatstoelage voor je hogeschoolpersoneel met het formulier.

Hoe bereken en meld je de vakantiebezoldiging van je tijdelijke personeelsleden?

Vraag de begrafenisvergoeding aan voor je hogeschoolpersoneel via het formulier.

De verplichte aangifte van een sociaal risico bij de sociale zekerheidsinstellingen.