Speciale onderwijsleermiddelen in het hoger onderwijs

Voor wie?

Studenten met een functiebeperking kunnen gebruikmaken van speciale onderwijsleermiddelen.

Het gaat over studenten die in het gefinancierd of gesubsidieerd hoger onderwijs ingeschreven zijn in:

  • Een graduaatsopleiding
  • Een bacheloropleiding
  • Een masteropleiding
  • Een bachelor-na-bacheloropleiding
  • Een master-na-masteropleiding
  • Een schakel- of voorbereidingsprogramma
  • Een specifieke lerarenopleiding

Naar boven

Welke middelen?

Concreet gaat het over:

  • Technische hulpmiddelen voor studenten met een functiebeperking
  • Financiering van het omzetten van lesmateriaal, vergrotingen of het ter beschikking stellen van digitale bestanden voor studenten met een visuele functiebeperking
  • De inschakeling van een tolk Vlaamse Gebarentaal of een schrijftolk en ondersteuning via het terugbetalen van kopieën van notities van medestudenten voor studenten met een auditieve functiebeperking

Naar boven

Procedure en richtlijnen voor de aanvraag en toekenning

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, hoeft het aanvraagformulier niet meer ondertekend te zijn door alle betrokken partijen.

Daarnaast wordt er flexibel omgegaan met het aanbod aan tolkuren voor studenten met een auditieve functiebeperking.

Meer informatie op de eerste pagina van het document:

pdf bestandSpeciale onderwijsleermiddelen hoger onderwijs - maatregelen naar aanleiding van coronavirus (pdf, 13 p.) (263 kB)

 

Naar boven