Inschrijvingen 2019-2020: waar vind je ondersteuning?

Wie contacteer je voor ondersteuning?

Je koepel

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG)

Je LOP-deskundige (als je school in een LOP-gebied ligt)

Vind de contactgegevens van je LOP-deskundige.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het Departement Onderwijs en Vorming

Waarvoor kan je terecht bij AGODI?

  • School- en lokale besturen kunnen een beroep doen op AGODI voor vragen over het regelgevend kader inzake inschrijvingsrecht.

  • AGODI kan ook doorverwijzen naar de dichtsbijzijnde lokale overlegplatforms die ervaring hebben met het maken van afspraken over inschrijven en aanmelden.

  • AGODI kan doorverwijzen naar derden die individuele schoolbesturen mee kunnen ondersteunen in het maken van afspraken over de organisatie van de inschrijvingen en de aanmeldingen.

  • Voor lokale besturen formuleert AGODI een aanbod om het lokale overleg netoverstijgend te faciliteren en onderwijs en niet-onderwijspartners met elkaar in contact te brengen.

Heb je vragen? Mail dan naar:

Voorbeelden van vragen en antwoorden

Je kan voor alle vragen terecht bij bovenstaande organisaties. Hieronder enkele voorbeelden.

  • Kunnen we de aanmeldingsprocedure die we aan het voorbereiden waren (gebaseerd op het nieuwe kader) nu verderzetten?

Ja, voor basisonderwijs kan je het aanmeldingsdossier indienen zoals jullie dit hadden voorzien. Voor secundair onderwijs moet bijkomend dubbele contingentering worden voorzien. Die vervangt het principe van de ondervertegenwoordigde groepen dat was opgenomen in het voorstel van decreet. 

  • Kunnen we terugvallen op de aanmeldingsprocedure van vorig jaar? Kunnen we dan kan voor dit jaar financiële ondersteuning aanvragen?

Ja, de regelgeving rond inschrijven en aanmelden is dezelfde. Voor dit jaar kan je financiële ondersteuning aanvragen.

  • Mijn school wil kunnen weigeren volgend jaar. Moeten we nog verplicht aanmelden? 

Nee, enkel basisscholen in Brussel, Antwerpen en Gent zijn verplicht om aan te melden. Alle overige scholen mogen aanmelden, maar zijn niet verplicht. Een school kan ook weigeren op basis van capaciteit zonder aan te melden. Ook het lokaal overlegplatform (LOP) kan afspreken dat er voor (alle) scholen in het LOP-gebied aangemeld wordt. 

Verwacht je school meer vraag dan het aantal vrije plaatsen, dan vermijd je door aanmelden kampeertoestanden of fysieke wachtrijen. Aanmelden verhoogt de rechtszekerheid en de transparantie voor ouders en leerlingen. Er is ook de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor scholen die digitaal aanmelden.
 

 


 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving