Inschrijvingen 2020-2021: buitengewoon onderwijs

Opgelet: voor de inschrijvingen van schooljaar 2019-2020 verandert er niets. Dit geldt alleen voor de inschrijvingen van schooljaar 2020-2021.
 

Voor wie?

Voor scholen buitengewoon basisonderwijs en scholen buitengewoon secundair onderwijs.

Naar boven

Wat moet je doen?

Scholen die niet alle leerlingen kunnen inschrijven, moeten aanmelden. Zij bepalen een capaciteit voor een of meer van volgende niveaus:

 • Per school

 • Per vestigingsplaats

 • Per niveau, al dan niet per vestigingsplaats

 • Per type, al dan niet per vestigingsplaats

 • Per administratieve groep (alleen in het buitengewoon secundair onderwijs)

Naar boven

Aanmelden: wat verandert er?

 • Uiterlijk 15 februari 2020 melden scholen aan AGODI voor welke niveaus zij de inschrijvingen laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure.
   

 • Ouders melden hun kind aan tussen 2 en 31 maart 2020.
   

 • De aangemelde leerlingen die behoren tot de volgende voorrangsgroepen worden bovenaan geordend in deze volgorde:

  • Broers en zussen

  • Kinderen van personeel
    

 • Maximum 50% van de capaciteit kan voorbehouden worden voor leerlingen die verblijven in of gebruik maken van een internaat of semi-internaat.
   

 • Ordenen gebeurt op basis van de afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school.
   

 • Bij een gezamenlijke aanmeldingsprocedure waarbij ouders voor meerdere scholen kunnen aanmelden, wordt de leerling altijd toegewezen aan de school van hoogste keuze.
   

 • Voor leerlingen die in alle scholen waarvoor aangemeld ongunstig geordend zijn zoekt het platform een passend alternatief.

Meer informatie volgt binnenkort. Blijf op de hoogte via Schooldirect – Klasse.

Naar boven