Nieuw kader inschrijvingsrecht: gewoon basisonderwijs

Scholen die geen enkele leerling moeten weigeren op basis van capaciteit

De inschrijvingsperiode start ten vroegste op 1 september van het voorafgaande schooljaar.
De school bepaalt de exacte startdatum zelf.

Dit hoeft de school niet meer te doen:

 • Bepalen van capaciteit en vrije plaatsen
 • Voorrangsperiodes vastleggen
 • School in LOP-gebied: dubbele contingentering toepassen

Naar boven

Scholen die leerlingen moeten weigeren op basis van capaciteit + alle scholen in Antwerpen, Brussel en Gent

De school is verplicht om de inschrijvingen te organiseren via een digitaal aanmeldingssysteem.

 • Dien het standaarddossier of aanmeldingsdossier uiterlijk in op 15 januari 2019 bij de Commissie inzake Leerlingenrechten
 • Maak een keuze tussen de ordeningscriteria afstand en/of voorkeur en/of toeval
 • Volg de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
  • Februari 2019: voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel
  • 1 maart - 29 maart 2019: aanmeldingsperiode voor alle overige leerlingen (voor Brussel: inclusief 65% voorrang voor kinderen van wie minstens 1 ouder het Nederlands in voldoende mate machtig is)
  • 6 mei 2019: startdatum voor het verzilveren van de tickets
  • 28 mei 2019: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen
 • Pas de dubbele contingentering toe

Uitzondering bij overmacht

Scholen die beslisten geen leerlingen te weigeren, maar door overmacht niet anders kunnen dan te weigeren, vragen daarvoor toestemming aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Deze procedure kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt.

Schema

Schematische voorstelling van het nieuwe kader inschrijvingsrecht basisonderwijs

pdf bestandSchematische voorstelling nieuwe kader inschrijvingsrecht basisonderwijs (pdf, 1 p.) (40 kB)

Naar boven


Extra informatie

Document

Verwante pagina's

 

 

Contact
Inschrijvingsrecht basisonderwijs