Start van de inschrijvingen

Basisonderwijs

 • Je bestuur deelt de start van de inschrijvingen mee aan alle belanghebbenden.
 • De inschrijvingen starten ten vroegste op de 1ste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.
 • In een aantal gevallen kunnen de inschrijvingen starten vóór de 1ste schooldag van maart.

Secundair onderwijs

 • Je bestuur deelt de start van de inschrijvingen mee aan alle belanghebbenden.
 • Voor het 1ste leerjaar van de 1ste graad van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs starten de inschrijvingen ten vroegste op de 1ste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.
 • De inschrijvingen starten ten vroegste op de 1ste schooldag na de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar voor:
  • Het 2de leerjaar van de 1ste graad
  • De 2de en de 3de graad van het gewoon secundair onderwijs
  • Het deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • De leertijd
 • In een aantal gevallen kunnen de inschrijvingen starten vóór de 1ste schooldag van maart.

Naar boven