Voorrangsregeling

Wat is het?

Leerlingen worden chronologisch ingeschreven: wie zich eerst aandient, wordt eerst ingeschreven. Bepaalde leerlingengroepen kan je bestuur echter vroeger inschrijven:

 • Kinderen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen)
 • Kinderen van personeelsleden
 • In Brussel: kinderen van wie de ouders Nederlands spreken
 • Scholen voor secundair onderwijs in LOP-gebied met campusvoorrang: leerlingen van de campusschool
 • Scholen in LOP-gebied of scholen die aanmelden: indicator- en niet-indicatorleerlingen

Let op: voor het gewoon secundair onderwijs gelden de voorrangsgroepen enkel in het 1ste leerjaar van de 1ste graad. Alleen de voorrang voor Nederlandstaligen in Brussel geldt voor alle leerjaren.

De volgorde van de voorrangsgroepen ligt vast, maar niet elke voorrangsgroep krijgt altijd verplicht voorrang.

Voor elke voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien. De start van die voorrangperiodes varieert:

Leerlingen uit voorrangsgroepen in het basisonderwijs Vanaf de 1ste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar
Leerlingen uit voorrangsgroepen in het secundair onderwijs Vanaf de 1ste schooldag na de kerstvakantie van het voorafgaande schooljaar
Indicator- en niet-indicatorleerlingen Ten vroegste vanaf de 1ste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar
Vrije inschrijvingen Ten vroegste vanaf de 1ste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar (en na afronding van de eventuele voorrangsperiode voor indicator- en niet indicatorleerlingen)

In de omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs lees je:

 • Meer over de verschillende voorrangsgroepen
 • In welke volgorde de inschrijvingen van voorrangsgroepen gebeuren
 • Onder welke voorwaarden de groepen in aanmerking komen voor de voorrangsregeling

Naar boven

Wat moet ik doen?

 • Je schoolbestuur of het LOP (lokaal overlegplatform) legt de periodes vast waarbinnen voorrang verleend wordt. De voorrangsperiode voor elke voorrangsgroep duurt ten minste 2 weken. Alleen de voorrangsperiode voor kinderen van personeel kan minder dan 2 weken duren.
 • Je schoolbestuur of het LOP maakt de voorrangsperiodes bekend aan alle belanghebbenden.
 • Binnen elke voorrangsperiode schrijft je schoolbestuur de leerlingen chronologisch in.

Over de voorrangsperiodes lees je meer in de omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs.

Naar boven